Zlepšenie kvality života s ADHD

Program navrhnutý pre ambicióznych ľudí hľadajúcich zmenu, ktorí sa stretávajú sa s prekážkami v dôsledku symptómov hyperaktivity a impulzivity. Objavte zvýšenú produktivitu, odstráňte rušivé faktory a posilnite si sebavedomie – začnite transformačnú cestu smerujúcu k úplnej životnej spokojnosti. Spájame jedinečný holistický prístup koučingu a modernej psychiatrie. Špecializujeme sa na personalizované, dôkazmi podložené služby v oblasti duševného zdravia a celkovej pohody. Naším cieľom je poskytovať komplexný prístup k pochopeniu jedinečných potrieb, cieľov a silných stránok každého klienta. Výsledkom nášho prístupu je lepšie sústredenie, zvýšená produktivita, zlepšenie vzťahov a sebaláska, čo v konečnom dôsledku vedie lepšiemu a pokojnejšiemu životu.

Posilnenie zamerania Blueprint

Buďte svedkami výrazného zlepšenia koncentrácie a mentálnej jasnosti prostredníctvom prispôsobených stratégií navrhnutých na boj s výzvami ADHD. Využite energiu vo vnútri a sledujte raketový rast výkonu v osobnej aj profesionálnej sfére.

Produktivita Power Package

Zažite zmenu paradigmy v efektívnosti práce učením sa efektívnych techník produktivity. Prekonajte rozdiely v pozornosti a nekonzistentnosť, aby ste konzistentne produkovali kvalitný výstup a využili nevyužitý potenciál.

Plán posilňovania vzťahov

Osvojte si zručné taktiky na lepšie riadenie vzťahov ovplyvnených nepredvídateľnosťou symptómov ADHD. Naučte sa pestovať pevnejšie a harmonickejšie vzťahy na pracovisku aj doma pre naplnený a vyvážený život.

Posilnenie zamerania Blueprint

Buďte svedkami výrazného zlepšenia koncentrácie a mentálnej jasnosti prostredníctvom prispôsobených stratégií navrhnutých na boj s výzvami ADHD. Využite energiu vo vnútri a sledujte raketový rast výkonu v osobnej aj profesionálnej sfére.

Produktivita Power Package

Zažite zmenu paradigmy v efektívnosti práce učením sa efektívnych techník produktivity. Prekonajte rozdiely v pozornosti a nekonzistentnosť, aby ste konzistentne produkovali kvalitný výstup a využili nevyužitý potenciál.

Plán posilňovania vzťahov

Osvojte si zručné taktiky na lepšie riadenie vzťahov ovplyvnených nepredvídateľnosťou symptómov ADHD. Naučte sa pestovať pevnejšie a harmonickejšie vzťahy na pracovisku aj doma pre naplnený a vyvážený život.

Break the Barriers

Crack the code of continuous conflict and alienation. Learn to unearth the root causes behind relentless disagreements, and implement strategies to navigate them effectively, fostering a culture of tranquility and open communication

Rekindle the Connection

Breathe life back into a disheartened relationship. Rediscover the lost connection by understanding the shared dreams, reconciling differences, and nurturing an environment that fosters mutual growth and harmony for both individuals.

Building Blocks of Bliss

Build a robust relationship from the foundation up. Create an enduring bedrock of love, mutual understanding, and shared dreams, against which the waves of everyday life can't beat, resulting in an enduring joyous relationship.

Break the Barriers

Crack the code of continuous conflict and alienation. Learn to unearth the root causes behind relentless disagreements, and implement strategies to navigate them effectively, fostering a culture of tranquility and open communication

Rekindle the Connection

Breathe life back into a disheartened relationship. Rediscover the lost connection by understanding the shared dreams, reconciling differences, and nurturing an environment that fosters mutual growth and harmony for both individuals.

Building Blocks of Bliss

Build a robust relationship from the foundation up. Create an enduring bedrock of love, mutual understanding, and shared dreams, against which the waves of everyday life can't beat, resulting in an enduring joyous relationship.

O nás

Mgr. Slávka Vrabec ACC

Životný tréner

Slávka je SKILL (ZRUČNOSŤ) a Michal je PILL or ALTERNATIVE (LIEKY ALEBO ICH ALTERNATÍVA) na ich jedinečnej ceste s ADHD. Slávka je kvalifikovaná ontologická koučka s akreditáciou ACC od Medzinárodnej federácie koučov (ICF). Vďaka jedinečnému holistickému prístupu podporuje klientov a organizácie na ich ceste rastu a ponúka im jedinečné nástroje na dosiahnutie úspechu. Slávka sa špecializuje na pomoc jednotlivcom so symptómami ADHD, pomáha im rozpoznať ich jedinečné črty a dosiahnuť pozitívne výsledky.

Čo je ontologický koučing? Je spôsob ako ľudí lepšie nasmerovať porozumieť sebe a svojmu spôsobu života. Tento jedinečný smer v koučovaní sa nezaoberá len tým čo robíme, ale skôr tým, kým sme. Využíva filozofiu, psychológiu a linguistiku, aby nám pomohol lepšie pochopiť ako vnímame svet okolo seba a ako to ovplyvňuje naše správanie.

MUDr. Michal Vrabec MRCPsych

Psychiater

Michal po ukončení štúdia na lekárskej fakulte v Martine odišiel do Írska, kde získal špecializáciu v odbore psychiatria. Má bohaté skúsenosti v rôznych oblastiach duševného zdravia. Jeho rozsiahla prax zahŕňa komunitnú a hospitalizovanú psychiatriu, poradenskú psychiatriu, liečbu porúch prijímania potravy, psychiatrickú intenzívnu starostlivosť, liečbu pacientov s intelektuálnym postihnutím a iné. Pôsobí aj ako odborný lektor na írskych univerzitách. Michal pomáha jednotlivcom s diagnostikou, liečbou a podporou duševnej pohody u ľudí s ADHD. Svoje skúseností s liečbou ADHD u dospelých rozvíja aj na prestížnej súkromnej írskej klinike v Dubline.

Odznaky

Testimonials

The journey to success and happiness can often feel like an insurmountable challenge, especially in the face of unpredictable events. Slavka Vrabec, my ADHD coach, has been my guiding light on this challenging path. When everything seemed blurry, she helped me gain clarity; when courage waned, she infused me with strength.

Slavka taught me the invaluable skill of focusing on essential things and being brutally honest with myself. These lessons have consistently paved the way for my success. She reassured me that it's okay not to be okay and emphasized the importance of having someone to confide in.

I am profoundly grateful to have Slavka by my side on this journey. Thank you for being the support I needed and for helping me navigate the twists and turns toward a brighter and more fulfilling future!

-Lenka Tekeljakova

Model & Entrepreneuer

Testimonials

The journey to success and happiness can often feel like an insurmountable challenge, especially in the face of unpredictable events. Slavka Vrabec, my ADHD coach, has been my guiding light on this challenging path. When everything seemed blurry, she helped me gain clarity; when courage waned, she infused me with strength.

Slavka taught me the invaluable skill of focusing on essential things and being brutally honest with myself. These lessons have consistently paved the way for my success. She reassured me that it's okay not to be okay and emphasized the importance of having someone to confide in.

I am profoundly grateful to have Slavka by my side on this journey. Thank you for being the support I needed and for helping me navigate the twists and turns toward a brighter and more fulfilling future!

-Lenka Tekeljakova

Model & Entrepreneuer

Testimonials

The journey to success and happiness can often feel like an insurmountable challenge, especially in the face of unpredictable events. Slavka Vrabec, my ADHD coach, has been my guiding light on this challenging path. When everything seemed blurry, she helped me gain clarity; when courage waned, she infused me with strength.

Slavka taught me the invaluable skill of focusing on essential things and being brutally honest with myself. These lessons have consistently paved the way for my success. She reassured me that it's okay not to be okay and emphasized the importance of having someone to confide in.

I am profoundly grateful to have Slavka by my side on this journey. Thank you for being the support I needed and for helping me navigate the twists and turns toward a brighter and more fulfilling future!

-Lenka Tekeljakova

Model & Entrepreneuer

Testimonials

The journey to success and happiness can often feel like an insurmountable challenge, especially in the face of unpredictable events. Slavka Vrabec, my ADHD coach, has been my guiding light on this challenging path. When everything seemed blurry, she helped me gain clarity; when courage waned, she infused me with strength.

Slavka taught me the invaluable skill of focusing on essential things and being brutally honest with myself. These lessons have consistently paved the way for my success. She reassured me that it's okay not to be okay and emphasized the importance of having someone to confide in.

I am profoundly grateful to have Slavka by my side on this journey. Thank you for being the support I needed and for helping me navigate the twists and turns toward a brighter and more fulfilling future!

-Lenka Tekeljakova

Model & Entrepreneuer

Testimonials

The journey to success and happiness can often feel like an insurmountable challenge, especially in the face of unpredictable events. Slavka Vrabec, my ADHD coach, has been my guiding light on this challenging path. When everything seemed blurry, she helped me gain clarity; when courage waned, she infused me with strength.

Slavka taught me the invaluable skill of focusing on essential things and being brutally honest with myself. These lessons have consistently paved the way for my success. She reassured me that it's okay not to be okay and emphasized the importance of having someone to confide in.

I am profoundly grateful to have Slavka by my side on this journey. Thank you for being the support I needed and for helping me navigate the twists and turns toward a brighter and more fulfilling future!

-Lenka Tekeljakova

Model & Entrepreneuer

Testimonials

The journey to success and happiness can often feel like an insurmountable challenge, especially in the face of unpredictable events. Slavka Vrabec, my ADHD coach, has been my guiding light on this challenging path. When everything seemed blurry, she helped me gain clarity; when courage waned, she infused me with strength.

Slavka taught me the invaluable skill of focusing on essential things and being brutally honest with myself. These lessons have consistently paved the way for my success. She reassured me that it's okay not to be okay and emphasized the importance of having someone to confide in.

I am profoundly grateful to have Slavka by my side on this journey. Thank you for being the support I needed and for helping me navigate the twists and turns toward a brighter and more fulfilling future!

-Lenka Tekeljakova

Model & Entrepreneuer

Referencie

Badges of the Client

-Lenka Tekeljakova

Model a podnikate

Cesta k úspechu a šťastiu sa často môže zdať ako neprekonateľná výzva, najmä zoči-voči nepredvídateľným udalostiam. Slávka Vrabec, moja ADHD trénerka, bola mojím sprievodcom na tejto náročnej ceste. Keď sa všetko zdalo rozmazané, pomohla mi získať jasnosť; keď odvaha ubudla, vliala mi silu.

Slávka ma naučila neoceniteľnej zručnosti sústrediť sa na podstatné veci a byť k sebe brutálne úprimný. Tieto lekcie mi neustále dláždili cestu k úspechu. Ubezpečila ma, že je v poriadku nebyť v poriadku a zdôraznila, že je dôležité mať sa komu zveriť.

Som hlboko vďačný, že mám Slavku po svojom boku na tejto ceste. Ďakujem vám za podporu, ktorú som potreboval, a za to, že mi pomáhate orientovať sa v zvratoch smerom k svetlejšej a napĺňajúcejšej budúcnosti!

Badges of the Client

-Zuzana Labasova

Komenského inštitút

Slávka Vrabec je trénerka, ktorej sedenia budú vrcholom vášho týždňa.

Vytvára bezpečný priestor a jej autentickosť otvára možnosti hlbšie sa ponoriť do mojich myšlienok, cieľov a pocitov. Jej vedenie je holistické, komplexné a radostné. Moja cesta s ňou bola poučná a príjemná.

Badges of the Client

Our Team

John Doe

John Doe

John Doe

John Doe

Testimonials

Image

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

- JANE DOE

Image

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitatio ullamco laboris nisi ut aliquip.

- CATHERINE BROWN

Image

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

- NELLIE GIBSON

Image

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

- JACK HAYES

Ovládni svoju pozornosť

Program určený na pomoc ľuďom s nekontrolovanou pozornosťou.

Office: Lorem Ipsum

Call xxx-xxx-xxxx

Email:info@yourcompany.com

Site: www.yourcompany.com

Handcrafted by Coach Foundation | Copyright © 2023 Slavka Vrabec's Coaching. All Rights Reserved.